P1080112 P1080139 P1080167 P1080173 P1080187 P1080202

P1080077 P1080079 P1080082 P1080088 P1080098 P1080106

Balandžio 7 dieną septyni 10 – okai lankėsi Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos organizuotoje atvirų durų dienoje. Ten mokiniai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su  mokykloje vykdomomis mokymo programomis, gyvenimo ir mokymosi sąlygomis, mokymo baze, kultūrine veikla, sužinoti, kokios yra karjeros perspektyvos, baigus mokyklą. Mokytojai išradingai ir įtaigiai pristatė savo mokyklą: vyko viktorina, baudų metimo varžybos, buvo demonstruojami filmukai apie įvairias mokymo programas ir mokinių gyvenimą, buvo siūloma atvykusiems patiems praktiškai išbandyti kai kuriuos technologinius procesus ir geriau susipažinti su šiuolaikinėmis virėjo,  barmeno, statybos, staliaus darbų technologijomis.

Atvirų durų dienos dalyviai apsilankė ne tik mokymosi patalpose, laboratorijose, bendrabutyje, viešbutyje, bet ir apžiūrėjo garažus, turimą modernią žemės ūkio techniką, pasižvalgė po minizoologijos sodą.

Renginio pabaigoje mokiniai buvo pavaišinti cepelinais bei būsimų virėjų  keptomis bandelėmis.  Mokyklos bare jiems  koncertavo mokyklos mokiniai.

Mokytoja D. Tigrūdienė

 

Profesijos pasirinkimas –  svarbus sprendimas kiekvieno jauno žmogaus gyvenime, todėl balandžio 5 dieną 10–okai dalyvavo atvirų durų dienoje  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje.  Mokiniai susipažino su specialybėmis, vyko ekskursijos po mokyklą ir mokymo bazes. Norintieji galėjo išbandyti kai kuriuos technologinius procesus, sudalyvauti edukacinėse pamokose, pasikalbėti su specialybių mokytojais.

Darbo biržoje Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vyr. specialistė Jolita Raščiuvienė apžvelgė  šių metų darbo rinkos tendencijas, supažindino su paklausiomis profesijomis, karjeros planavimo žingsniais, dalyvavo žaidime ,,Profesijų labirintas“.

Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti.“   Konfucijus.

 

Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg

Balandžio 7 d. – Pasaulinė sveikatos diena.

Visuomenės sveikatos specialistė Gailutė Morkūnienė su 10 klasės mokiniais suorganizavo profilaktinį sveikatos patikrinimą. Buvo patikrintas kraujo spaudimas, nervų sistema, rega, svoris, ūgis.Vaikai mokėsi asmens higienos, susipažino su sveika mityba. Žalingų įpročių prevencijos kabinete sužinojo apie rūkymo, alkoholio žalą. Mokiniams renginys labai patiko, džiaugėsi daug sužinoję.

P1070981 P1070991 P1070997 P1080012 P1080053 P1080056

Pradinukai lankėsi Rokiškio viešosios bibliotekos vaikų skyriuje kur dalyvavo edukacinėje pamokoje :Lėlė-raktas į vaiko širdį“.

IMGP1385 IMGP1388 IMGP1389 IMGP1401 IMGP1410 IMGP1414

P1070900 P1070910 P1070911 P1070917 P1070919 P1070921

P1070841 P1070847 P1070848 P1070862 P1070864 P1070897

Pagal „Erazmus + programos projektą „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“ 2016 m. vasario 8 – 12 d. kartu su kitomis pagrindinių mokyklų mokytojomis dalyvavau stažuotėje Londone.
Klausėmės paskaitų , lankėmės mokyklose. Stažuotės tema „Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas“.
Profesinio tobulinimo centre susipažinome su Anglijos švietimo sistema . Mokymas prasideda nuo 5 metų. Iki 16 m. Mokymasis yra privalomas. Mokymas skirstomas į 4 pagrindines pakopas.
I pakopa skirta 5 – 7 m. vaikams,
II pakopa – 7 – 11 m.,
III pakopa – 11 – 14 m.,
IV pakopa – 14 – 16 m.
Iki 11 m. – pradinis mokymas (6 mokymosi metai). 11 – 16 m. – pagrindinis ugdymas. Anglijoje 11 – metis lanko 7 klasę. Nuo 16 m. mokinys gali rinktis koledžą, profesinį mokymą, darbą.
Lankėmės „Arts&Media“ ir „Swanlea“ mokyklose.. Mokyklos pačios pasirenka pamokų ir pertraukų trukmę: 60 min., 50 min. arba 2 x 50 min. Pertraukos labai trumpos. Ilgoji pertrauka – 45 min. Per ilgesnį pamokos laiką daugiau išmokstama, nebelieka namų darbų. Pamokų tvarkaraštis sudaromas 2 savaitėms. Mokiniai dėvi uniformas. Jos visus sulygina, nes daugelis vaikų iš neturtingų šeimų.
Didelis dėmesys skiriamas vaiko skaitymo gebėjimams ir raštingumui. Mokiniai per metus įvertinami 3 – 6 (ir daugiau) kartus.
Pagal įvertinimus mokytojas nusistato vaiko pasiekimus (tikslus). Pagal testų rezultatus vaikai skirstomi į grupes.
Pamokoje be mokytojo būna 1 – 3 padėjėjai. Gabūs vaikai gali padėti silpniau besimokančiam. Vyresniųjų klasių mokiniai taip pat gali padėti po pamokų. Dažnai mokiniai atlikus užduotį taiso suolo draugo darbą žaliu tušinuku, parašo pastabas. Mokytojas taiso raudonu parkeriu. Po pamokos mokiniai klasės darbų sąsiuvinius palieka klasėje.
Daug mokymo priemonių duoda mokykla (dažai, sąsiuviniai, popierius, pieštukai, ir kt,), nors dauguma mokinių atsineša patys. 7 – 9 kl. mokiniai yra pareigingiausi. 10 – 11 kl. dažnai pamiršta atsinešti reikiamas priemones.
Didelis dėmesys yra skiriamas mokinių saugumui. Elektroninė sistema fiksuoja mokinių lankomumą per dieną du kartus. Mokiniai išleidžiami tik atvykus tėvams ir pasibaigus pamokoms.
Inspektuojant mokyklas atsižvelgiama, ar triukšminga mokyklos aplinka. Sukurti tyliai aplinkai siekiama atsisakius ilgesnių pertraukų. Be to, pertraukų metu budi darbuotojai, kurie palaiko drausmę. Mokytojai laikosi vieningų reikalavimų.
Mokiniai žino, kad į mokyklą ateina mokytis. Tačiau būna ir nenorinčių mokytis, nedrausmingų. Mokyklose yra bausmių kambariai. Tris kartus gavęs įspėjimą dėl drausmės, už namų darbų neatlikimą, vėlavimą mokinys patenka į bausmių kambarį. Ten prižiūrimas spec. pedagogo mokosi savarankiškai. Tai trunka nuo vienos dienos iki kelių savaičių. Tokiam mokiniui yra parengiamas mokymo tvarkaraštis, pagal grafiką mokinį konsultuoja mokytojai. Kita drausminimo priemonė – darbas administracijos korpuse.
Už gerus įvertinimus (ne tik mokymosi pasiekimus) mokiniai yra skatinami. Jie renka taškus, keičia juos į elektroninius pinigus, už kuriuos perka knygas, bilietus į teatrą, koncertą, kiną.
Mokyklose ugdoma pagarba mokytojui, draugui, kitataučiui, kitoms religijos vaikui.
Viena iš vertybių: būk mandagus ir gerbk kiekvieną ,ką sutinki. Lankytose Londono mokyklose ≈ 90% mokinių yra kitataučiai, daugeliui jų anglų k. nėra gimtoji.
Mokykla stengiasi įdiegti mokymosi naudą. Dažni svečiai mokyklose verslo žmonės, kurie savo pavyzdžiu skatina vaikus mokytis.
Bendradarbiaujama su koledžais, universitetais, kitomis institucijomis. Žmonės iš „kitur“ kartais gali turėti didesnę įtaką mokiniui negu mokytojai.
Stažuotė Anglijoje davė daug patirties darbo kokybės tobulinimui, ateities planams.

Lietuvių kalbos mokytoja Birutė StašienėDSCN2907 DSCN2917 DSCN2925 DSCN2927 DSCN3026 DSCN3035 DSCN3045

P1070777 P1070791 P1070807 P1070809

P1070657 P1070663 P1070681 P1070689 P1070698 P1070724

1070568 1070588 1070618 1070626

20160217_153225 20160217_153233 20160217_162035 20160217_162215 20160217_163618

P1070229 P1070286 P1070323 P1070344 P1070376 P1070398 P1070438

1060962 1070026 1070059 1070060 1070073 1070151

P1060923 P1060927 P1060929 P1060935 P1060949 P1060956

P1060699 P1060722 P1060735 P1060755 P1060774 P1060801 P1060843

(715207473) Kaledinis skelbimas

P1060315 P1060326 P1060374 P1060379 P1060406

Vykdant projektą „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“, pagal ERASMUS+ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais, 2016 m. vasario mėn. bus organizuojami 5 d., 30 akademinių valandų mokymai mokytojams, dirbantiems pagrindinio ugdymo pakopoje (5-10 klasėse) su darbo stebėjimu Jungtinėje Karalystėje, Anglijoje, Londono mieste – „Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, mokinių tipologijos pažinimas, tikslingų mokymosi motyvavimo strategijų taikymas; asmeninės mokinių pažangos matavimas“
Šiems mokymams projekte skirti 6 mobilumai, t.y. į mokymus bus išsiųsta 6 mokytojų grupė iš Juodupės ir Obelių gimnazijų, Jūžintų Juozo Otto Širvydo ir Panemunėlio pagrindinių mokyklų, Rokiškio Juozo Tūbelio ir Senamiesčio progimnazijų. Iš Panemunėlio pagrindinės mokyklos dalyvaus mokymuose lietuvių kalbos mokytoja Birutė Stašienė.
Mokymuose dalyvavusi grupė turės rengti patirties sklaidos programą, pagal kurią dalinsis įgyta patirtimi savo mokykloje ir kitose rajono mokyklose.

Tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

2015 gruodžio 8-10 dienomis vėl startuoja mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

Respublikinis vaikų, mokinių ir pedagogų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmą kartą buvo organizuotas 2002 metais Pedagogų profesinės raidos centro projekto „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ rėmuose. Konkursas tapo populiarus ir vyksta jau septintą kartą.

Mokyklą atstovavo 4 ir 7 klasės, kurie noriai dalyvavo rajoniniame konkurso etape Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje.

IMGP1313

20151210_110603 20151210_111307(1) 20151210_112127 20151210_120016 20151210_120035